Μεταλλικά Τσέρκια

Είναι τα μόνα τσέρκια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις που περιδένονται πολύ αιχμηρά προϊόντα ή όπου τα προϊόντα θερμαίνονται ύστερα από την περίδεση ή όπου το τσέρκι εφαρμόζεται όσο τα προϊόντα έχουν ακόμα πολύ υψηλή θερμοκρασία.  Στις περιπτώσεις αυτές, τα μεταλλικά τσέρκια δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τα πλαστικά  (PET, PP) τσέρκια.

Τύποι:

Διαστάσεις:

Περιτύλιξη:

Επιφάνεια:

Scroll to Top