Γομέ ταινία συσκευασίας - Υλικά βιομηχανικής συσκευασίας nemopack
Tape Dispenser Manual

Γομέ Ταινίες

Χάρτινες ταινίες «γομέ» (gummed tapes) του γερμανικού οίκου ActivaTec.  Πρόκειται για ταινίες των οποίων η φυτική κόλλα ενεργοποιείται με το νερό. Χρησιμοποιούνται με το αντίστοιχο ηλεκτρικό dispenser το οποίο ενεργοποιεί την κόλλα και κόβει αυτόματα την ταινία στο επιθυμητό μήκος.

Πλεονεκτήματα ταινιών γομέ έναντι των συμβατικών:

Διαστάσεις:

Scroll to Top